Leeuwarden

Het Plan

Het Plan

Bedrijfsplan, masterplan, je stip op de horizon. Zijn we er uit? Dan gaan we ervoor! Van plan naar concreet zichtbaar resultaat. Kunnen we het plan in één zin samenvatten?

Misschien moeten er ook nog wel verschillende versies komen. If-this-than-that. Of moet het plan verschillend gecommuniceerd worden? Zijn er stakeholders die een bepaald onderdeel verder uitgediept willen zien. Hoe concreter jouw businessplan, des te groter de kans dat iemand het hele document leest. En er daarna ook mee aan de slag wil.

Bij de Plannenmakers Leeuwarden helpen we je met

★ Interne en externe communicatie
★ Het samenstellen van het juiste team om het plan te realiseren
★ Advies over de juiste rechtsvorm en financiering
★ Een checklist om alle stappen van het plan te monitoren
★ Ondersteuning om tijdens een veranderde markt je plan bij te sturen

De Plannenmakers is een netwerkorganisatie uit Leeuwarden. Voor ieder project stellen we het juiste team samen van professionals. Om samen mooie plannen te maken moet er een klik zijn.

Zullen we eerst kennismaken?

☎️ +31 (0)85 40 12396
📬 erik@plannenmakers.frl